ภาวะกระดูกพรุน คือ อะไร
 


 

ภาวะกระดูกพรุน คือ โรค ที่ผู้ป่วยมีมวลกระดูกต่ำกว่าปกติ และมีแนวโน้มจะต่ำลงเรื่อยๆ จนเป็นสาเหตุให้เกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย และมีโอกาสที่กระดูกที่หักอาจไม่สามารถติดกันได้

อาการของภาวะกระดูกพรุน
ปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนัก เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และอาจมีอาการปวดข้อร่วมด้วย ต่อมาความสูงของลำตัวจะค่อยๆ ลดลง หลังจะโก่งค่อมหากหลังโก่งค่อมมากๆ จะทำให้ปวดหลังมากเสียบุคลิก เคลื่อนไหวลำบากระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารถูกรบกวน เมื่อเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจจะหายยาก ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ท้องอืดเฟ้อ และท้องผูกเป็นประจำ

กระดูกพรุนจะเสี่ยงต่อกระดูกหักโดยเแพาะกระดูกสะโพก กระดูกพรุนมักจะเกิดในหญิงมากกว่าชายด้วยเหตุผล 2 ประการ
1.) ความหนาแน่ของมาลกระดูกผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง
2.) เมื่อเข้าสู่วัยทองระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เนื้อกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ว

วิธีการป้องกันกระดูกพรุน
1.) บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียว ผักกวางตุ้ง คะน้า  ดอกกระหล่ำ นม ถั่วเหลือง
2.) บริโภคอาหารที่มีฟอสฟอรัสให้พอดี เช่น นม เนื้อ ปลา เป็ด ไก่ ไข่ เนยแข็ง ตับ ข้าวกล้อง ถั่ว ยีสต์
3.) บริโภคอาหารที่มีแมกนีเซียมให้เพียงพอ เช่น ถั่วต่างๆ ธัญพืช แป้ง และอาหารทะเล 
4.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์จำนวนมาก
5.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคอาหารรสเค็มจัด
6.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน
7.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคน้ำอัดลม
8.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคสุรา
9.) หลีกเลี่ยงหรืองดสูบบุหรี่
10.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคยาบางชนิด


ภาวะกระดูกพรุน คือ อะไร
 


 

ภาวะกระดูกพรุน คือ โรค ที่ผู้ป่วยมีมวลกระดูกต่ำกว่าปกติ และมีแนวโน้มจะต่ำลงเรื่อยๆ จนเป็นสาเหตุให้เกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุเพียงเล็กน้อย และมีโอกาสที่กระดูกที่หักอาจไม่สามารถติดกันได้

อาการของภาวะกระดูกพรุน
ปวดตามกระดูกส่วนกลางที่รับน้ำหนัก เช่น กระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และอาจมีอาการปวดข้อร่วมด้วย ต่อมาความสูงของลำตัวจะค่อยๆ ลดลง หลังจะโก่งค่อมหากหลังโก่งค่อมมากๆ จะทำให้ปวดหลังมากเสียบุคลิก เคลื่อนไหวลำบากระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหารถูกรบกวน เมื่อเป็นโรคติดเชื้อของทางเดินหายใจจะหายยาก ระบบย่อยอาหารผิดปกติ ท้องอืดเฟ้อ และท้องผูกเป็นประจำ

กระดูกพรุนจะเสี่ยงต่อกระดูกหักโดยเแพาะกระดูกสะโพก กระดูกพรุนมักจะเกิดในหญิงมากกว่าชายด้วยเหตุผล 2 ประการ
1.) ความหนาแน่ของมาลกระดูกผู้ชายสูงกว่าผู้หญิง
2.) เมื่อเข้าสู่วัยทองระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงอย่างรวดเร็วทำให้เนื้อกระดูกลดลงอย่างรวดเร็ว

วิธีการป้องกันกระดูกพรุน
1.) บริโภคอาหารที่มีแคลเซียมสูง เช่น บล็อกโคลี่ ผักกาดเขียว ผักกวางตุ้ง คะน้า  ดอกกระหล่ำ นม ถั่วเหลือง
2.) บริโภคอาหารที่มีฟอสฟอรัสให้พอดี เช่น นม เนื้อ ปลา เป็ด ไก่ ไข่ เนยแข็ง ตับ ข้าวกล้อง ถั่ว ยีสต์
3.) บริโภคอาหารที่มีแมกนีเซียมให้เพียงพอ เช่น ถั่วต่างๆ ธัญพืช แป้ง และอาหารทะเล 
4.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคอาหารที่มีโปรตีนจากเนื้อสัตว์จำนวนมาก
5.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคอาหารรสเค็มจัด
6.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน
7.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคน้ำอัดลม
8.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคสุรา
9.) หลีกเลี่ยงหรืองดสูบบุหรี่
10.) หลีกเลี่ยงหรืองดบริโภคยาบางชนิด