คอลลาเจนคืออะไร
 

คอลลาเจน คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของมนุษย์ โดยเฉลี่ยจากค่าน้ำหนักตัว โดยร่างกายของมนุษย์จะประกอบด้วยน้ำ 60%, โปรตีน 20% และไขมัน 15% และส่วนที่เหลือเป็นแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในโปรตีน โดยในส่วนที่เหลือเฉลี่ยมีคอลลาเจนประมาณ 30%
 

รูปส่วนประกอบของคอลลาเจนในร่างกาย
 

ดังนั้น เราจะทราบได้อย่างไรว่าในร่างกายเรามีคอลลาเจน? โดยคอลลาเจนประมาณ 40% จะอยู่ในชั้นผิวหนัง , 10 - 20% อยู่ในกระดูกและกระดูกอ่อน และส่วนที่เหลือก็จะกระจายอยู่ในเส้นเลือดและอวัยวะอื่นๆในร่างกาย
 

รูปส่วนประกอบของคอลลาเจนในร่างกายวัดจากน้ำหนักตัว

สรุปได้ว่า คอลลาเจนเป็นสิ่งคำคัญพื้นฐานอยู่ในร่างกายของเรา ดังนั้นเราจึงควรหันมาดูแลคอลลาเจนในร่างกายของเราให้มากขึ้นนะค่ะ ซึ่งการรับประทานคอลลาเจนแทนส่วนที่สูญเสียไปตามวัยนั้น เป็นวิธีการแก้ไขที่ตรงจุด แต่เราก็ควรทานอย่างพอดี และเลือกรับประทานด้วยนะค่ะ สำคัญที่สุดอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะค่ะ เพื่อประโยชน์และความแข็งแรงของร่างกายค่ะ


คอลลาเจนคืออะไร

คอลลาเจน คือ โปรตีนชนิดหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญในร่างกายของมนุษย์ โดยเฉลี่ยจากค่าน้ำหนักตัว โดยร่างกายของมนุษย์จะประกอบด้วยน้ำ 60%, โปรตีน 20% และไขมัน 15% และส่วนที่เหลือเป็นแร่ธาตุต่างๆที่อยู่ในโปรตีน โดยในส่วนที่เหลือเฉลี่ยมีคอลลาเจนประมาณ 30%
 

รูปส่วนประกอบของคอลลาเจนในร่างกาย
 

ดังนั้น เราจะทราบได้อย่างไรว่าในร่างกายเรามีคอลลาเจน? โดยคอลลาเจนประมาณ 40% จะอยู่ในชั้นผิวหนัง , 10 - 20% อยู่ในกระดูกและกระดูกอ่อน และส่วนที่เหลือก็จะกระจายอยู่ในเส้นเลือดและอวัยวะอื่นๆในร่างกาย
 

รูปส่วนประกอบของคอลลาเจนในร่างกายวัดจากน้ำหนักตัว

สรุปได้ว่า คอลลาเจนเป็นสิ่งคำคัญพื้นฐานอยู่ในร่างกายของเรา ดังนั้นเราจึงควรหันมาดูแลคอลลาเจนในร่างกายของเราให้มากขึ้นนะค่ะ ซึ่งการรับประทานคอลลาเจนแทนส่วนที่สูญเสียไปตามวัยนั้น เป็นวิธีการแก้ไขที่ตรงจุด แต่เราก็ควรทานอย่างพอดี และเลือกรับประทานด้วยนะค่ะ สำคัญที่สุดอย่าลืมออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะค่ะ เพื่อประโยชน์และความแข็งแรงของร่างกายค่ะ